WyjazdyWyjazdyWyjazdy

Wyjazdy

Potyczki partii politycznych w preIB / Political Event in the preIB

W czwartek, 30 stycznia 2020 r. w auli naszej szkoły odbył się Political Event- potyczki partii politycznych uczniów z preIB.

Zarówno skład, nazwy partii jak i wybrane przez uczestników problemy (lokalne, ogólnopolskie i ogólnoświatowe) były dziełem samych zainteresowanych.

Uczniowie doskonale poradzili sobie z 10 minutowym limitem czasu na prezentacje swoich pomysłów - w dojrzały sposób przedstawili bolączki dzisiejszego świata (min.  bezdomność, troskę o środowisko naturalne i edukację).

Wybór zwycięzcy okazał się kłopotliwy... Po żmudnej naradzie  została nim partia Beehive, choć pozostałe organizacje były tuż tuż.

Mamy nadzieję, że ten projekt okaże się dla uczniów cenną lekcją praktycznego spojrzenia na politykę, lekcją, która za parę lat będzie miała odbicie w naszym codziennym życiu!

Nauczycielki angielskiego: S.Kiszko, R. Kurek i J. Utri

 

On Thursday, January 30, 2020, the Political Event took place in the hall of our school - skirmishes of political parties of students from the preIB.

Both the composition, the names of the parties and the problems chosen by the participants (local, nationwide and worldwide) were the work of the interested parties themselves.

Students coped well with the 10-minute time limit for showing their ideas - they presented the maladies of today's world in a mature way (including homelessness, concern for the environment and education).

The selection of the winner turned out to be troublesome ... After careful deliberation, it was agreed to choose the Beehive party, although the other organizations were right there.

We hope that this project will prove to be a valuable lesson for students in a practical perspective on politics, a lesson that will be reflected in our everyday life in a few years!

English teachers: S. Kiszko, R. Kurek and J. Utri