Nasza oferta Pre-IB

W oddziale przygotowawczym tzw. Pre-IB – uczniowie realizują program międzynarodowy IGCSE, który dobrze przygotowuje do DP, ponadto – zgodnie z ideami IB, kształcą się holistycznie, wedle programów autorskich 2 SLO.

Przedmioty realizowane w standardzie IGCSE (extended) w klasach Pre-IB

Matematyka

J. angielski

Geografia

Historia

Biologia

Chemia

Fizyka

Informatyka

Przedmioty realizowane w standardzie autorskim 2 SLO w klasach Pre-IB

J. niemiecki lub francuski lub hiszpański (do wyboru)

Historia Polski

Geografia Polski

Ekonomia

Filozofia

Psychologia

Sztuka

Teatr

Wychowanie fizyczne

Przedmiot dodatkowy: Academic writing – nauka pisania w j.angielskim.

W Pre-IB 1

Uczymy wszystkich przedmiotów obowiązkowo – dajemy uczniom czas na przygotowanie się do profilowania, które rozpoczniemy już w Pre-IB 2, a które jest konieczne w DP.

W Pre-IB 2

Uczniowie muszą wybrać profil

SCIENCE:

STEM:

SOCIAL:

biologia, chemia, matematyka – na poziomie rozszerzonym

fizyka, informatyka, matematyka – na poziomie rozszerzonym

geografia lub historia – na poziomie rozszerzonym, ekonomia lub filozofia lub psychologia (2 wybrane)  – na poziomie rozszerzonym, matematyka – na poziomie rozszerzonym

LIBERAL ARTS:

j. polski, historia, filozofia lub psychologia – na poziomie rozszerzonym

We wszystkich profilach:

Poziom języka drugiego:

We wszystkich profilach:

We wszystkich profilach:

j. angielski – na poziomie rozszerzonym.

podstawowy lub rozszerzony – zależnie od utworzonej grupy

nauka Academic writing – na poziomie rozszerzonym

nauka sztuki, teatru i wychowania fizycznego.

Przedmioty realizowane w j.angielskim:

biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, geografia, historia, ekonomia, filozofia, psychologia, teatr, j. angielski,

Przedmioty realizowane w j. polskim:

j. polski, historia Polski, geografia Polski, sztuka, wychowanie fizyczne.

Program IGCSE może, ale nie musi, zakończyć się egzaminem – decyzję o przystąpieniu do niego podejmuje uczeń. Zdanie egzaminu końcowego nie jest obowiązkowe dla uczniów nasze szkoły, chcących kontynuować naukę w programie IB DP. Nie jest to wymagane przez IB ani przez szkołę.

Dlatego, w trosce o  zdrowie psychiczne naszych uczniów, któremu niewątpliwie sprzyja unikanie sytuacji rodzących stres – a egzaminy niewątpliwie do nich należą – nie rekomendujemy naszym podopiecznym takiego wyboru. Przed Wami jeszcze wiele egzaminów i na tym etapie kształcenia nie warto się na nich skupiać.

Intro