Samodzielne Koło Terenowe NR 144 STO

Organ prowadzący

Organem prowadzącym 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi jest Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego [SKT 144 STO].

SKT 144 STO jest jednym z ponad 70 kół terenowych Społecznego Towarzystwa Oświatowego – pierwszej i największej organizacji oświaty niepublicznej w Polsce. W całym kraju działa blisko 100 placówek Społecznego Towarzystwa Oświatowego, przede wszystkim szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego są wybierane co kilka lat przez przedstawicieli kół terenowych. STO wspiera koła w prowadzeniu szkół, podejmuje także działania na rzecz poprawy jakości edukacji w Polsce.

Więcej informacji o Społecznym Towarzystwie Oświatowym znajdą Państwo na stronie internetowej stowarzyszenia www.sto.org.pl

Członkostwo w STO

Nasza szkoła – podobnie jak wszystkie placówki STO – jest szkołą społeczną. Rodzice uczniów i absolwentów mogą wpływać na jakość pracy szkoły, angażując się w jej przedsięwzięcia.

Zachęcamy do zapisania się do STO i współtworzenia naszej szkoły – więcej informacji poniżej!

Władze SKT 144 STO

Zgodnie ze statutem Społecznego Towarzystwa Oświatowego, władze kół terenowych [SKT] są wybierane na 3-letnią kadencję. Każdy z członków władz koła wykonuje swoją pracę na rzecz szkoły społecznie.

W dn. 09 marca 2022 roku wybrane zostały nowe władze SKT 144 STO: Prezeska, ośmioro Członków Zarządu i troje Członków Komisji Rewizyjnej.

 • Krystyna Norwa

  Prezes SKT 144 STO

  Od 8 lat Prezeska Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 STO, organu prowadzącego 2 Społecznego Liceum Ogólnoksz…
  Czytaj więcej
 • Agnieszka Szwedowicz

  Wiceprezes Zarządu

  Jest mamą absolwenta pierwszego rocznika IB w naszej szkole; obecnie studenta medycyny w UK, jak również ucznia ostatniego rocz…
  Czytaj więcej
 • Małgorzata Kruk-Kowalczyk

  Sekretarz Zarządu

  Mama dwójki absolwentów Gimnazjum i 2 SLO. Prawnik. Doradca Podatkowy. Od 2007 roku w Zarządzie STO…
  Czytaj więcej
 • Małgorzata Sawicka

  Członek Zarządu

  Mama trzech córek: dwóch absolwentek 2SLO, kontynuujących naukę na uczeln…
  Czytaj więcej
 • Artur Tarnowski

  Członek Zarządu

  Jest ojcem Oli i Hani absolwentek IB oraz polskiego oddziału 2SLO. Od kilku lat jest zaangażowany w prace SKT 144 STO oraz projekty związane z 2SLO.
  Czytaj więcej
 • Krzysztof Dresler

  Członek Zarządu

  Jestem mężem Łucji oraz ojcem Niny i Gai. Posiadam wieloletnie doświadczenie w bankowości i instytucjach rynku kapitałowego oraz prowadzeniu przedsiębiorstw. Angażuję się w…
  Czytaj więcej
 • Paweł Roszczyk

  Członek Zarządu

  Czytaj więcej
 • Stanisław Sawczyn

  Członek Zarządu

  Tata dwóch córek: absolwentki 2SLO z 2023 roku, studiującej medycynę na Universidad de Navarra oraz obecnej uczennicy pre-IB.
  Czytaj więcej
 • Agnieszka Magiera

  Członek Zarządu

  Bezwzględna entuzjastka idei Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Córka belferki z powołania.
  Czytaj więcej

 • Anna Pardej

  Przewodnicząca KR

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Kołtuńska

  Członek KR

  Czytaj więcej
 • Izabela Sieniow-Kuczyńska

  Członek KR

  Ze szkołą związana jest od 2015 roku . Prywatnie mam 4 dzieci . Troje z nich to absolwenci oddziałów międzynarodowych 2 SLO. Obecnie studiują…
  Czytaj więcej
Intro