Samodzielne Koło Terenowe NR 144 STO

Organ prowadzący

Organem prowadzącym 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi jest Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego [SKT 144 STO].

SKT 144 STO jest jednym z ponad 70 kół terenowych Społecznego Towarzystwa Oświatowego – pierwszej i największej organizacji oświaty niepublicznej w Polsce. W całym kraju działa blisko 100 placówek Społecznego Towarzystwa Oświatowego, przede wszystkim szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego są wybierane co kilka lat przez przedstawicieli kół terenowych. STO wspiera koła w prowadzeniu szkół, podejmuje także działania na rzecz poprawy jakości edukacji w Polsce.

Więcej informacji o Społecznym Towarzystwie Oświatowym znajdą Państwo na stronie internetowej stowarzyszenia www.sto.org.pl

Członkostwo w STO

Nasza szkoła – podobnie jak wszystkie placówki STO – jest szkołą społeczną. Rodzice uczniów i absolwentów mogą wpływać na jakość pracy szkoły, angażując się w jej przedsięwzięcia.

Zachęcamy do zapisania się do STO i współtworzenia naszej szkoły – więcej informacji poniżej!

Władze SKT 144 STO

Zgodnie ze statutem Społecznego Towarzystwa Oświatowego, władze kół terenowych [SKT] są wybierane na 3-letnią kadencję. Każdy z członków władz koła wykonuje swoją pracę na rzecz szkoły społecznie.

W dn. 09 marca 2022 roku wybrane zostały nowe władze SKT 144 STO: Prezeska, ośmioro Członków Zarządu i troje Członków Komisji Rewizyjnej.

 • Krystyna Norwa

  Prezes SKT 144 STO

  Od 8 lat Prezeska Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 STO, organu prowadzącego 2 Społecznego Liceum Ogólnoksz…
  Czytaj więcej
 • Agnieszka Szwedowicz
  Jest mamą absolwenta pierwszego rocznika IB w naszej szkole; obecnie studenta medycyny w UK, jak również ucznia ostatniego rocz…
  Czytaj więcej
 • Małgorzata Kruk-Kowalczyk
  Mama dwójki absolwentów Gimnazjum i 2 SLO. Prawnik. Doradca Podatkowy. Od 2007 roku w Zarządzie STO…
  Czytaj więcej
 • Małgorzata Sawicka
  Mama trzech córek: dwóch absolwentek 2SLO, kontynuujących naukę na uczeln…
  Czytaj więcej
 • Artur Tarnowski
  Czytaj więcej
 • Krzysztof Dresler
  Jestem mężem Łucji oraz ojcem Niny i Gai. Posiadam wieloletnie doświadczenie w bankowości i instytucjach rynku kapitałowego oraz prowadzeniu przedsiębiorstw. Angażuję się w…
  Czytaj więcej
 • Izabela Sieniow-Kuczyńska
  Ze szkołą związana jest od 2015 roku . Prywatnie mam 4 dzieci . Troje z nich to absolwenci oddziałów międzynarodowych 2 SLO. Obecnie studiują…
  Czytaj więcej
 • Agnieszka Magiera
  Bezwzględna entuzjastka idei Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Córka belferki z powołania.
  Czytaj więcej
Intro