Czym jest IB?

International Baccalaureate Organisation (IBO) jest międzynarodową organizacją edukacyjna, powstałą w latach sześćdziesiątych w Szwajcarii. Obecnie organizacja liczy przeszło 5000 szkół na całym świecie, w tym także naszą szkołę. Pierwotnie IBO kierowało swoją ofertę do dzieci dyplomatów, które mogły w różnych krajach kontynuować edukację w ramach tego samego systemu. Program IB zyskał sobie jednak tak duże uznanie, że obecnie adresowany jest do wszystkich zainteresowanych.

IBO oferuje programy na trzech poziomach, podstawowym (PYP), gimnazjalnym (MYP) i licealnym (DP). W naszej szkole realizujemy poziom DP (Diploma Programme) − jest to dwuletni kurs nauczania wybranych sześciu przedmiotów z różnych dziedzin wiedzy, kończący się egzaminem maturalnym. Poprzedzamy go rocznym nauczaniem w klasie Pre-IB.

Matura IB jest honorowana przez wszystkie międzynarodowe uczelnie. System IB łączy podejście akademickie z ideą harmonijnego rozwoju osobowości ucznia, w efekcie czego absolwenci IB Diploma Programme (IBDP) nie tylko z powodzeniem dostają się na renomowane uczelnie, ale też znacznie łatwiej jest się im tam zaadaptować i odnosić sukcesy.

IBDP adresowany jest do osób, które potrafią połączyć niezależność z zaangażowaniem społecznym, samodzielność myślenia z dyscypliną, otwartość i kreatywność z precyzją myślenia. Wszystkie te cechy (oraz wiele innych) rozwija program IBDP nauczany w naszej szkole.

Program IBDP ma cechy programu akademickiego, stawia na samodzielność uczniów, ich odpowiedzialność, umiejętność organizacji czasu oraz dokonywania poważnych wyborów edukacyjnych. System IBDP oferuje dużą liczbę przedmiotów podzielonych na sześć grup, z których uczeń musi dokonać wyboru na następujących zasadach:

Przedmioty wybierane

Każdy uczeń musi wybrać  po jednym przedmiocie z sześciu grup – w tym trzy na poziomie rozszerzonym (HL – High Level) i trzy na poziomie podstawowym (SL – Standard Level).

Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej grupy:

1. Język ojczysty (Studies in Language and Literature)

2. Język obcy (Language Acquisition)

3. Jednostki i społeczeństwo (Individuals and Societes)

4. Nauki eksperymentalne (Science)

5. Matematyka (Mathematics)

6. Sztuka (The Arts)

Zamiast przedmiotu z grupy szóstej, uczeń może wybrać dodatkowy przedmiot z grupy drugiej, trzeciej lub czwartej.

Przedmioty obowiązkowe

Ponadto wszyscy uczniowie obowiązkowo realizują program w zakresie  trzech podanych niżej obszarów:

1. CAS (Creativity-Activity-Service) – uczniowie dokumentują i poddają refleksji własną aktywność twórczą, sportową i społeczną.

2. TOK (Theory of Knowledge) – dwuroczne zajęcia poświęcone naturze wiedzy, głównym metodom jej przyswajania oraz rozwijaniu krytycznego myślenia.

3. EE (Extended Essay) – uczniowie piszą obszerną pracę badawczą (do 4000 słów) – jest to proces rozłożony na etapy i trwa ok. półtora roku. Każdy uczeń ma przydzielonego promotora.

Intro