Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój to projekt wspierający mobilność kadry, współfinansowany przez UE

Zaczęło się w 2015 r. W 2 SLO powstał projekt: „Polska matura otwiera świat” (PMOS). Chcieliśmy otworzyć świat przed naszymi uczniami – pomóc im w aplikowaniu na najlepsze zagraniczne uczelnie. Pomógł nam w tym program PO WER. Duża grupa naszych nauczycieli pojechała do Brighton w Wielkiej Brytanii – uczyć się, rozwijać swoje umiejętności i szukać inspiracji w międzynarodowym środowisku. 

Udało się! Nasi uczniowie – dobrze przygotowani, studiują na zagranicznych uczelniach. Polska matura otworzyła im świat! 

Nasi nauczyciele rozwijają się – językowo i metodycznie. Nawiązują kontakty międzynarodowe, szukają nowych metod uczenia i są otwarci na nowe doświadczenia. 

Założyliśmy szkołę międzynarodową i pojawiły się nowe wyzwania – w mierzeniu się z nimi ciągle pomaga nam program PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Za nami projekt – „Rozwój oferty edukacyjnej w 2 SLO” (ROE). W szkole ETI na Malcie nasi nauczyciele przygotowywali się do wprowadzenia nauczania dwujęzycznego i metody CLIL w oddziałach Pre-DP.

Teraz jako szkoła akredytowana w programie Erasmus + kontynuujemy pracę nad rozwijaniem kluczowych w zawodzie nauczyciela umiejętności – pracy z uczniem zdolnym i tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczenia się, doskonalenia warsztatu pracy we współpracy z innymi, w tym z nauczycielami z innych krajów. 

W Helsinkach

Na początku marca Marta Wierzbicka – Kotte oraz Agata Poddębska udały się do Helsinek do szkoły Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu(SYK) na job shadowing. Nauczycielki przyglądały się modelowi wychowania, tutoringu i doradztwa zawodowego w szkole oraz sposobom dbania o zdrowie …

Po angielsku we Florencji

Na przełomie lipca i sierpnia 2023 Dorota Grzywacz i Katarzyna Szymańska uczestniczyły w kursie języka angielskiego w szkole językowej Europass Teacher Academy we Florencji. Podczas dwutygodniowego pobytu nauczycielki doskonaliły  umiejętności językowe, poznawały metody …

,,Job shadowing” jeszcze raz w  Kinsale

Joanna Zabczyk-Utri i  Anna Klukaczewska- Gotlib przeniosły się na kilka dni do Kinsale Community School, pół godziny drogi autobusem od Cork, na południe urokliwej Irlandii. W marcu obserwowały pracę tamtejszych nauczycielek i nauczycieli, poznawały strategie dbani…

W Galway

W lipcu 2023 roku Julia Łukasiak i Tomasz Jarnicki pojechali do Galway na kurs języka angielskiego i kurs CLIL, ukazujący tajniki uczenia dwujęzycznego i anglojęzycznego. Galway to miasto portowe usytuowane nad samym Oceanem Atlantyckim, co radowało żeglarską duszę Tomasza. S…

Szlakami zielonej Irlandii

W dniach 31 lipca–11 sierpnia 2023 r. uczestniczyłem w kursie CLIL (w ramach programu ERASMUS+) – zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Kurs odbywał s…

„Job shadowing” w Kinsale

Pod koniec maja przedstawicielki 2SLO w osobach Katarzyny Nowak, Klaudii Dec i Julii Łukasiak odwiedziły Kinsale Community School w Irlandii. Nauczycielki w ramach projektu finansowanego z programu Erasmus+  obserwowały pracę irlandzkich nauczycieli. Podjęły także staran…

Nauczyciele 2SLO w Starnbergu

W dniach 21-25 listopada 2022 nauczyciele, Franciszek Fijałkowski-Wojciechowski i Mateusz Pencuła, mieli szczęście realizować program  job shadowing  w Munich International School w Starnbergu, w ramach programu Erasmus+. Nauczyciele poznawali specyfikę  pracy …

O tym jak upór i duma wyznacza nowe trendy … 

„Białe złoto”, droższe od cennego kruszcu, jakim w piętnastym wieku była sól do dziś dzień odciska piętno na kulinarnej mapie – Toskanii. Mieszkańcy i handlarze z Pizy dzięki swojemu nadmorskiemu położeniu (morski szlak handlowy) mogli dyktować warunki i ceny, bo soli mieli p…

Nowe metody

W pierwszej połowie lipca 2022 roku uczestniczyłem w dwutygodniowym kursie zawodowym dla nauczycieli na temat metody CLIL – zintegrowanego kształcenie przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka…

Wiedza Edukacja Rozwój

W dniach 4-15 lipca 2022 trójka naszych nauczycieli – Agnieszka Moraszczyk, Lidia Ślubowska-Kośnik i Mateusz Pencuła – miała okazję odwiedzić Maltę i rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach programu PO WER. Nauczyciele, podczas pobytu w mieście St. Julian, położonym na …

Intro