Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój to projekt wspierający mobilność kadry, współfinansowany przez UE

Zaczęło się w 2015 r. W 2 SLO powstał projekt: „Polska matura otwiera świat” (PMOS). Chcieliśmy otworzyć świat przed naszymi uczniami – pomóc im w aplikowaniu na najlepsze zagraniczne uczelnie. Pomógł nam w tym program PO WER. Duża grupa naszych nauczycieli pojechała do Brighton w Wielkiej Brytanii – uczyć się, rozwijać swoje umiejętności i szukać inspiracji w międzynarodowym środowisku. 

Udało się! Nasi uczniowie – dobrze przygotowani, studiują na zagranicznych uczelniach. Polska matura otworzyła im świat! 

Nasi nauczyciele rozwijają się – językowo i metodycznie. Nawiązują kontakty międzynarodowe, szukają nowych metod uczenia i są otwarci na nowe doświadczenia. 

Założyliśmy szkołę międzynarodową i pojawiły się nowe wyzwania – w mierzeniu się z nimi ciągle pomaga nam program PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Za nami projekt – „Rozwój oferty edukacyjnej w 2 SLO” (ROE). W szkole ETI na Malcie nasi nauczyciele przygotowywali się do wprowadzenia nauczania dwujęzycznego i metody CLIL w oddziałach Pre-DP.

Teraz jako szkoła akredytowana w programie Erasmus + kontynuujemy pracę nad rozwijaniem kluczowych w zawodzie nauczyciela umiejętności – pracy z uczniem zdolnym i tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczenia się, doskonalenia warsztatu pracy we współpracy z innymi, w tym z nauczycielami z innych krajów. 

Szlakami zielonej Irlandii

W dniach 31 lipca–11 sierpnia 2023 r. uczestniczyłem w kursie CLIL (w ramach programu ERASMUS+) – zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Kurs odbywał s…

„Job shadowing” w Kinsale

Pod koniec maja przedstawicielki 2SLO w osobach Katarzyny Nowak, Klaudii Dec i Julii Łukasiak odwiedziły Kinsale Community School w Irlandii. Nauczycielki w ramach projektu finansowanego z programu Erasmus+  obserwowały pracę irlandzkich nauczycieli. Podjęły także staran…

O tym jak upór i duma wyznacza nowe trendy … 

„Białe złoto”, droższe od cennego kruszcu, jakim w piętnastym wieku była sól do dziś dzień odciska piętno na kulinarnej mapie – Toskanii. Mieszkańcy i handlarze z Pizy dzięki swojemu nadmorskiemu położeniu (morski szlak handlowy) mogli dyktować warunki i ceny, bo soli mieli p…

Nowe metody

W pierwszej połowie lipca 2022 roku uczestniczyłem w dwutygodniowym kursie zawodowym dla nauczycieli na temat metody CLIL – zintegrowanego kształcenie przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka…

Wiedza Edukacja Rozwój

W dniach 4-15 lipca 2022 trójka naszych nauczycieli – Agnieszka Moraszczyk, Lidia Ślubowska-Kośnik i Mateusz Pencuła – miała okazję odwiedzić Maltę i rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach programu PO WER. Nauczyciele, podczas pobytu w mieście St. Julian, położonym na …

Intro