Proces aplikacji

Egzaminy wstępne

Żeby dostać się do 2 SLO trzeba zdać egzamin: z j. polskiego (obcokrajowcy lub Polacy, którzy przez dłuższy czas kształcili się za granicą mogą zamiast polskiego zdawać dodatkowo English A), z j. angielskiego i z matematyki (w j. polskim lub j. angielskim).

Potrzebę zdawania English A zamiast j. polskiego należy zgłosić przy zapisach. Uczniowie i uczennice narodowości polskiej muszą uzyskać na to zgodę komisji rekrutacyjnej, więc prosimy o złożenie podania wraz z uzasadnieniem.

Potrzebę zdawania matematyki w j. angielskim można zgłosić przy zapisach lub już na sali egzaminacyjnej.

Zapisy na egzamin

Na egzamin należy się zapisać:

  •  wypełnić kartę zgłoszenia (pobraną z www.ib.2slo.pl) i wysłać ją do sekretariatu szkoły na adres: rekrutacja_ib@2slo.pl
  • wysłać potwierdzenie wniesienia opłaty na konto szkoły – 51 1050 1038 1000 0022 5870 2535 w wysokości 850 zł tytułem:
    • opłata za egzamin IB….. (imię i nazwisko ucznia)   

Na egzamin trzeba się zapisać do 19 marca 2024r. Zapisy tylko w formie elektronicznej.

Forma egzaminu i terminy

Egzamin pisemny z j. polskiego, z matematyki i z języka angielskiego odbędzie się w szkole przy ul. Nowowiejskiej 5 w terminie: 23, 24 marca 2024 r.

Lista uczniów zakwalifikowanych do rozmowy zostanie podana do 3 kwietnia.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim lub j. angielskim (wybiera kandydat, nie ma to wpływu na wynik rozmowy) odbędzie się w szkole przy ul. Solec 48 w terminie: 6, 7 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej – do 15 kwietnia 2024 r.

Potwierdzenie decyzji o wyborze szkoły – do 22 kwietnia.

Intro