Nasza oferta DP

W oddziałach międzynarodowych, w klasie DP1 i DP2 (III i IV klasa liceum) nasza szkoła oferuje następujące kursy:

Grupa I – LANGUAGE A (Studies in language and literature)

JĘZYK POLSKI (Literature) – higher level/standard level

JĘZYK ANGIELSKI (Language and literature) – higher level/standard level

Grupa II – LANGUAGE B (Language acquisition)

JĘZYK ANGIELSKI – higher level

JĘZYK NIEMIECKI – higher level/standard level

JĘZYK FRANCUSKI – higher level/standard level

JĘZYK HISZPAŃSKI – higher level/standard level

Grupa III – INDIVIDUALS AND SOCIETES

GEOGRAFIA – higher level/standard level

HISTORIA – higher level/standard level

EKONOMIA – higher level/standard level

PSYCHOLOGIA – higher level/standard level

FILOZOFIA – higher level/standard level

Grupa IV – SCIENCES

BIOLOGIA – higher level/standard level

CHEMIA – higher level/standard level

FIZYKA – higher level/standard level

COMPUTER SCIENCE – higher level/standard

Grupa V – MATHEMATICS

APPLICATIONS AND INTERPRETATION – higher level/standard level

ANALYSIS AND APPROACHES – higher level/standard level

Grupa VI – THE ARTS

sztuki wizualne – higher level/standard level

teatr – higher level/standard level

Zasady wyboru przedmiotów w DP:

Oferujemy uczniom 18 ścieżek przedmiotowych. Na każdą ścieżkę składa się zestaw przedmiotów wymaganych do przystąpienia do egzaminów końcowych w oddziałach międzynarodowych. Te ścieżki to:

1Language ALanguage A/BPsychologyBiologyMathematicsVisual Arts
2Language ALanguage A/BPsychologyChemistryMathematicsVisual Arts
3Language ALanguage A/BPhilosophyChemistryMathematicsVisual Arts
4Language ALanguage A/BEconomicsComp. ScienMathematicsVisual Arts
5Language ALanguage A/BEconomicsChemistryBiologyMathematics
6Language ALanguage A/BPsychologyChemistryBiologyMathematics
7Language ALanguage A/BEconomicsPhysicsComp. ScienMathematics
8Language ALanguage A/BPsychologyPhysicsChemistryMathematics
9Language ALanguage A/BEconomiscPsychologyBiologyMathematics
10Language ALanguage A/BEconomicsGeographyChemistryMathematics
11Language ALanguage A/BPhilosophyGeographyBiologyMathematics
12Language ALanguage A/BPsychologyPhilosophyChemistryMathematics
13Language ALanguage A/BEconomicsHistoryComp. ScienMathematics
14Language ALanguage A/BPsychologyHistoryBiologyMathematics
15Language ALanguage A/BPsychologyHistoryPhysicsMathematics
16Language ALanguage A/BPhilosophyHistoryPhysicsMathematics
17Language ALanguage A/BPsychologyEconomicsPhysicsMathematics
18Language ALanguage A/BPsychologyEconomicsComp. ScienMathematics

W indywidualnych dobrze uzasadnionych przypadkach dopuszczamy możliwość innego układu przedmiotów, jednak wymaga to uzyskania zgody dyrekcji szkoły. Wprawdzie wymienionych 18 ścieżek oferujemy, ale nie możemy zagwarantować, że na pewno w każdym roku każdą z nich uda się uruchomić. Zdarza się tak, że na jakiś przedmiot zapisuje się zbyt mała liczba osób. Minimalny gwarantowany przez szkołę skład grupy przedmiotowej to czworo uczniów. Jeśli na jakiś przedmiot zapisze się mniej osób, oferujemy uruchomienie go w trybie małej grupy, ale za dodatkową comiesięczną dopłatą do czesnego. Jeśli rodzic nie decyduje się na takie rozwiązanie, nie uruchomimy przedmiotu, co w niektórych przypadkach może oznaczać także, że nie uruchomimy danej ścieżki.

Nauczanie wszystkich przedmiotów (poza j. polskim i j. obcymi) w klasach DP1 i DP2 odbywa się w języku angielskim.

Uczniowie przygotowują się do matury międzynarodowej z 6 wybranych przedmiotów – 3 na poziomie rozszerzonym (higher level) i 3 na poziomie podstawowym (standard level). W indywidualnych dobrze uzasadnionych przypadkach dopuszczamy możliwość dodatkowego siódmego przedmiotów, a także realizowanie czterech przedmiotów na poziomie higher level.

Intro