Najlepsza broń, otwarty spadochron i rozum

12 kwietnia pożegnanie maturzystów rozpoczęło się od występu zespołu Delphine Wartelle oraz wykonania piosenki francuskiej przez Matyldę M.

We wstępie do  uroczystości dyrektor Anna Sobala – Zbroszczyk zapytała  maturzystów o to,  kto jest autorem stwierdzenia: „najlepszą bronią człowieka jest rozum” i zgodnie z przytoczonym cytatem wypowiedzianym przez znaną postać z filmu akcji zachęcała do podążania drogą rozsądku w  życiu. Radziła, aby nie traktować zastanej rzeczywistości jako aksjomatu i zapewniła, że zawsze jest czas, żeby robić w życiu coś sensownego. Koordynator Tomasz Mazur także nawiązał do rozsądku, ale w kontekście reinterpretowania sentencji Kartezjusza z perspektywy postawy otwartości umysłu – kompetencji/ wartości kształtowanej w uczniach w edukacji IB.  Koordynator skonstatował, że czteroletnia podróż w środowisku edukacji nastawionej na krytyczne myślenie dobiega końca i to, co jeszcze przed chwilą było przywilejem przekształca się w swego rodzaju zobowiązanie do korzystania z nabytych umiejętności, do wykorzystywania w działaniu w świecie dorosłym. Wypowiedź podsumował cytatem ze swojego ulubionego muzyka Franka Zappy: „ A mind is like a parachute. It doesn’t worki f it is not open”.

Wychowawcy natomiast polecali dążenie do mądrości dla przybliżania się do osiągnięcia szczęścia, a przestrzegali przed ślepą realizacją zadań za wszelką cenę. Zapewnili, że będą tęsknić i już zaprosili uczniów do przyszłych odwiedzin w szkole. Wyróżnienia przyznali Sławomir Jagiełlo, Beata Żywica-Ciacek, Switłana Kiszko i Mateusz Olechowski. Następnie głos zabrała przewodnicząca samorządu szkolnego Ola S. i podziękowała w imieniu uczniów za śmiech, za łzy, za spanie w piwnicy w Gdańsku, za żagle, za wyrozumiałość i zaangażowanie nauczycieli, za inspiracje, za stoicyzm koordynatora. Wypowiedź zakończyła wyrażeniem przekonania o czekającej wszystkich uczniów wielkiej przygodzie. Następnie uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły średniej z pozdrowieniami od Rambo, autora sentencji :,,najlepszą bronią człowieka jest rozum”.

Na zakończenie nauczyciele wyemitowali filmowe pożegnalne przesłanie dla absolwentów, w którym zapewnili uczniów, że gdziekolwiek są, cokolwiek robią, jakkolwiek się czują, są wystarczająco dobrzy.

(tekst: Beata Ciacek; zdjęcia: Beata Ciacek)

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI