ROZMOWY KWALIFIKACYJNE 2024

Kandydaci zakwalifikowani do części ustnej egzaminu wstępnego według numerów kart wstępu.

Część ustna odbywa się w budynku szkoły przy ulicy SOLEC 48

Rozmowa kwalifikacyjna trwa ok. 15 minut, odbywa się w języku polskim lub angielskim, (uczeń deklaruje język na początku egzaminu, nie ma to wpływu na ocenę), prowadzi ją dwóch nauczycieli.

Tematami rozmów są: aktywność społeczna i zainteresowania ucznia, jego refleksja nad doświadczeniem szkolnym, oczekiwania, motywacje związane z nauką w programie IB.

Uczeń powinien stawić się przed wyznaczoną salą 5 minut przed wyznaczoną godziną.

Intro