FAQs

Co oznacza „Społeczne Liceum”? 

Organem prowadzącym 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi jest Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego [SKT 144 STO].

Nasza szkoła – podobnie jak wszystkie placówki STO – jest szkołą społeczną. Rodzice uczniów i absolwentów mogą wpływać na jakość pracy szkoły, angażując się w jej przedsięwzięcia, bądź kandydując do Zarządu. 

Władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego są wybierane co kilka lat przez przedstawicieli kół terenowych. STO wspiera koła w prowadzeniu szkół, podejmuje także działania na rzecz poprawy jakości edukacji w Polsce.

Więcej informacji o Społecznym Towarzystwie Oświatowym znajdą Państwo na stronie internetowej stowarzyszenia www.sto.org.pl

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko musi zdać egzamin do szkoły. Zgłoszenia na egzamin należy przesyłać mailem na adres rekrutacja_ib@2slo.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć kartę zgłoszenia (do pobrania https://ib.2slo.pl/rekrutacja/dokumenty/) oraz potwierdzenie przelewu opłaty za egzamin (w 2024 r. – 850 zł). 

Kto może przystąpić do egzaminu? 

Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie (-ice), mający (-e) w 2024 r.  ukończone 8 klas w szkole polskiej lub zagranicznej. 

Kiedy dostanę odpowiedź na moje zgłoszenie?

Jeśli mamy dużą osób kandydujących,  odpowiedź na zgłoszenie może zająć nawet do 5 dni roboczych. Jeśli po tym czasie nie otrzymaliście Państwo maila zwrotnego, należy skontaktować się z Sekretariatem telefonicznie (513 770 090). 

Kiedy zostaną ogłoszone godziny egzaminów pisemnych?

Po zakończeniu rejestracji osób kandydujących..

Kiedy zostaną ogłoszone godziny egzaminów ustnych?

Po ogłoszeniu wyników egzaminów pisemnych

Jak wygląda proces egzaminacyjny?

Rekrutacja składa się z dwóch etapów: egzaminy pisemne i egzaminy ustne. Do egzaminów pisemnych podchodzą wszystkie osoby kandydujące, natomiast do egzaminów ustnych mogą podejść osoby, które otrzymały wystarczającą liczbę punktów z egzaminów pisemnych. Po zakończeniu egzaminów ustnych ogłoszona jest lista osób przyjętych oraz lista rezerwowa.

Jak przebiegają egzaminy pisemne?

Egzaminy pisemne odbywają się przez dwa dni w szkole przy ulicy Nowowiejskiej 5. 

Pierwszego dnia osoby kandydujące podchodzą do egzaminów z języka polskiego oraz matematyki, drugiego do egzaminu z języka angielskiego. 

Na egzaminy pisemne osoba kandydująca musi mieć ze sobą legitymację, Kartę Wstępu oraz przedmioty do pisania (pióro lub długopis).

W zależności od ilości zgłoszeń egzaminy mogą zostać podzielone na tury – poranną oraz popołudniową.

Jak przebiegają egzaminy ustne?

Na egzaminy ustne zapraszane są osoby kandydujące, które otrzymały odpowiednią liczbę punktów z egzaminów pisemnych.

Egzaminy ustne odbywają się w dwa dni weekendowe, w szkole przy ulicy Solec 48. 

Osoby kandydujące mają wyznaczoną konkretną godzinę egzaminu.

Egzamin ustny trwa około 15 minut. 

Na egzamin ustny należy pojawić się 5 minut przed wyznaczoną godziną

Przystępując do egzaminu ustnego, osoba kandydująca musi okazać legitymację szkolną oraz Kartę Wstępu. 

Ile jest planowanych klas oraz po ile uczniów? 

W nadchodzącym roku szkolnym powstaną 3 klasy pierwsze, w każdej znajdą się maksymalnie 22 osoby. 

Czy w szkole znajduje się stołówka / jest zapewniane jedzenie?

W szkole zorganizowana jest przestrzeń, gdzie można spożyć posiłek. Nasi uczniowie mogą skorzystać z czajnika oraz mikrofali. 

Szkoła nie zapewnia cateringu ani stołówki, natomiast nasi uczniowie mogą bez problemu korzystać z okolicznych restauracji oraz sklepów. 

O ile wydłużany jest czas podczas egzaminów, po doręczeniu odpowiedniego dokumentu? 

Po dostarczeniu odpowiedniego dokumentu czas egzaminów pisemnych może zostać wydłużony. W przypadku egzaminów trwających 120 minut dodatkowy czas to 20 min. Egzaminy trwające 90 minut są  przedłużane o 15 minut.  

Czy szkoła przy ulicy Nowowiejskiej i szkoła przy ulicy Solec to to samo?

Jesteśmy jedną szkołą, która nosi nazwę 2 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi im. P. Jasienicy STO. Działamy w dwóch lokalizacjach.. Przy ul. Nowowiejskiej 5 znajdują się oddziały polskie przygotowujące do matury polskiej, natomiast przy ul. Solec 48 są oddziały międzynarodowe, przygotowujące do matury międzynarodowej (IB). 

Gdzie jest WF?

WF odbywa się w jednym z trzech miejsc. Na sali gimnastycznej w szkole przy ulicy Nowowiejskiej, w hali sportowej przy ulicy Solec, oraz hali sportowej przy ulicy Rozbrat. 

Czy 2SLO jest miejscem przyjaznym dla osób ze spektrum?

Tak. Staramy się ciągle rozwijać w strefie wspierania osób będących w spektrum. W naszej szkole codziennie pracuje pedagożka. 

Na terenie naszej szkoły znajduje się kabina wyciszająca, zapewniająca spokojne miejsce na odpoczynek lub pomoc w skupieniu.

Dodatkowo w naszej szkole dbamy o promowanie wiedzy o neuroróżnorodności za pomocą  kampanii informacyjnych i spotkań z ekspertami.

Czy 2SLO jest przyjazne osobom LGBTQUIA +?

Tak. 2SLO zajęło 11 miejsce w Rankingu Szkół LGBTQ+ w 2022 oraz 4 miejsce w roku 2023. 

Na terenie szkoły na Solcu znajduje się tęczowa łazienka gender neutral, z której mogą korzystać wszyscy czujący taką potrzebę. 

W szkole obchodzony jest tęczowy piątek oraz organizowane są kampanie i inicjatywy związane ze środowiskiem LGBTQUIA+.

Jak wyglądają egzaminy wstępne dla osób kandydujących wracających z zagranicy?

Osoby przybywające z zagranicy mogą zdawać egzaminy pisemne z matematyki w jęz. angielski, oraz egzamin z English A zamiast egzaminu z języka polskiego.

Zgodę na pisanie egzaminu z English A wyraża Komisja Rekrutacyjna –  należy złożyć w tej sprawie podanie co najmniej tydzień przed egzaminem.  

Egzamin ustny może być zdawany w języku polskim lub angielskim. Język wybrany przez osobę kandydującą, nie ma wpływu na jej ocenę. 

Jakie są koszty szkoły w tym momencie?

Czesne wynosi 3465 zł miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy.

Opłata za egzamin wynosi 850 zł.

Po przyjęciu ucznia do szkoły należy uiścić jednorazową bezzwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości jednego czesnego gwarantującą miejsce w naszej szkole (po zapisaniu ucznia do szkoły przechodzi na rzecz wpisowego) oraz kaucję zwrotną w wysokości jednego czesnego. 

Dodatkowe opłaty podczas nauki w 2SLO to – podręczniki, wyjazdy, opłata maturalna oraz inne koszty związane z nauką (np. zakup kalkulatora graficznego).

Co oznacza egzamin pisemny z English A?

Jest to egzamin, który mogą pisać osoby kandydujące mające zgodę Komisji Rekrutacyjnej, zamiast egzaminu z języka polskiego. 

Egzamin z English A jest niezależny od egzaminu z języka angielskiego (English B). Egzamin z English A nie zwalnia z egzaminu z English B. 

Co zrobić, jeśli następuje kolizja z innymi egzaminami / konkursami?

Należy zgłosić to do sekretariatu jak najszybciej.

Jeśli jest możliwość dostosowania godzin egzaminu do takiej sytuacji, z pewnością to zrobimy. Jeśli nie – decyzja o przystąpieniu do egzaminów jest w rękach kandydata (-tki).

Kiedy należy wnieść opłatę za egzamin?

Przed egzaminem, a potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do zgłoszenia przesłanego mailem ( w 2024 r. do 15 marca)

Czy certyfikaty z języka angielskiego (FCE, CAE) wpływają na wynik egzaminu rekrutacyjnego?

Nie. Certyfikaty językowe nie są brane pod uwagę i nie mają wpływu na ocenę z egzaminu.

Jakie konkursy wpływają na wyniki egzaminów? 

Tytuł laureata lub finalisty konkursu kuratoryjnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego a także tytuł laureata lub finalisty olimpiady matematycznej juniorów i olimpiady języka angielskiego juniorów (OJAJ) uprawniają do bycia zwolnionym/ną z egzaminu z danego przedmiotu i otrzymania z niego maksymalnej liczby punktów.

Tytuł laureata lub finalisty organizowanego przez kuratora oświaty konkursu przedmiotowego z: j. hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, chemii, historii, biologii, WOS, geografii, fizyki, informatyki, filozofii uprawnia do dodatkowych odpowiednio 5 lub 3 punktów za tytuł.

Czy do rekrutacji potrzebne są informacje o wolontariacie, zajęciach dodatkowych lub osiągnięciach sportowych?

Nie. Do procesu rekrutacyjnego potrzebne jest tylko zgłoszenie, potwierdzenie przelewu i ewentualnie opinia psychologiczno-pedagogiczna uprawniająca do wydłużenia czasu na egzaminach oraz zaświadczenia o tytule laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego. 

Co zrobić z Kartą Wstępu?

Karta Wstępu jest dokumentem upoważniającym do wejścia na egzaminy. 

Osoba kandydująca musi mieć ją przy sobie przed egzaminem pisemnym i ustnym (trzeba ją wydrukować lub ściągnąć na telefon), ponieważ będzie to sprawdzane przed wpuszczeniem na salę. 

Kiedy pojawią się dokładne informacje na temat czasu odbywających się egzaminów?

Dokładne godziny pojawiają się na stronie internetowej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. Dodatkowo do opiekunów i osób kandydujących jest rozsyłany mail z informacjami, na kilka dni przed egzaminami. 

Czy uniwersytety polskie przyjmują maturę międzynarodową?

Tak. Na stronach konkretnych uniwersytetów zawsze podawane są przeliczniki punktacji dla absolwentów z maturą międzynarodową.

 Czy można umówić się na indywidualne spotkania?

Niestety ze względu na duże zainteresowanie, nie mamy możliwości umawiania indywidualnych spotkań. Zapraszamy na dni otwarte oraz – jeśli macie Państwo jakieś dodatkowe pytania – zapraszamy do kontaktu mailowego. 

Intro