Wystawy

Sztuka w preDP

20 czerwca odbyła się końcoworoczna wystawa prac artystycznych uczniów  klas preDP, przygotowana pod opieką Oli Grudzińskiej i Julii Łukasiak.  Wśród wystawianych dzieł znalazły się  między innymi linoryty, elementy biżuteryjne, makiety scenograficzne oraz prac…

Cudne manowce

30 marca grupa Visual Arts DP2 zaprezentowała na wernisażu owoce swoich dwuletnich zmagań artystycznych pod kierunkiem Julii Łukasiak. Spotkanie rozpoczęło się od słowa wstępnego Dyrekcji. Anna Sobala-Zbroszczyk nawiązała w nim do Edwarda Stachury i jego cudnych manowców jako…

Formy przestrzenne

25 stycznia odbył się wernisaż prac uczniów klas preDP pod wspólnym tytułem ,,Formy przestrzenne”. Uczniowie podczas zajęć w semestrze zimowym stworzyli postaci ludzkie, zwierzęce, projekty różnych przedmiotów oraz formy abstrakcyjne. Zapraszamy do oglądania efektów pracy …

Me & Environment

25 listopada grupa Visual Arts DP1 zaprezentowała swoje prace pod wspólnym tytułem ,,Me & Environment” wykonane pod opieką Julii Łukasiak. Dyrektor Anna Sobala-Zbroszczyk i koordynator Tomasz Mazur otworzyli wydarzenie doceniając rolę sztuki w codziennym życiu każdego z n…

Wyobraźnia i precyzja

28 września odbyła się  wystawa prac graficznych ubiegłorocznych uczniów pre DP 1 oraz Pre DP 2 –  w technice odbitek linorytniczych oraz monotypii. Tematyka prac dotyczyła sytuacji powrotu do popandemicznej  rzeczywistości i zawierała wątki nawiązujące do figu…

Czytaj więcej
Intro