O historii w Berlinie

W dniach 20-22 listopada grupa historyczna DP2 pod opieką Marty Wierzbickiej – Kotte odwiedziła Berlin w celach naukowych.

Pierwszego dnia odkrywali Berlin z czasów zimnej wojny: spacerowali śladami podzielonego miasta, zwiedzili muzeum Stasi, czyli dawną siedzibę Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz Pałac Łez, czyli halę odpraw dla osób wyjeżdzających z NRD do Berlina Zachodniego funkcjonującą w latach 1962-1990.

Drugiego dnia eksplorowali Berlin śladami III Rzeszy. Zobaczyli monumentalne Ministerstwo Lotnictwa Hermanna Goeringa wzniesione w 1933 rok (obecnie Federalne Ministerstwo Finansów), a także centrum  Topografia Terroru, gdzie w latach 1933 – 1945 mieściło się Gestapo, więzienie, dowództwo SS, służba bezpieczeństwa SS oraz Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. W drugiej części dnia odwiedzili miejsca upamiętniające ofiary III Rzeszy (społeczności żydowskie, środowiska homoseksualne, Romowie , Sinti)  oraz Nowy Odwach, czyli  od 1990 roku Centralne Miejsce Pamięci Republiki Federalnej Niemiec, wewnątrz którego od 1993 roku stoi powiększona kopia rzeźby autorstwa  Käthe Kollwitz pod tytułem Matka ze zmarłym synem. W oryginale rzeźba powstała dla upamiętnienia poległego we Flandrii podczas I wojny światowej osiemnastoletniego syna artystki.

Wszyscy uczestnicy wyprawy do mrocznej przeszłości szczęśliwie wrócili do współczesnej Warszawy.

(tekst: Beata Ciacek, współpraca: Marta Wierzbicka – Kotte; zdjęcia: Marta Wierzbicka – Kotte oraz autor nieznany)

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI