Dziesięć przykazań

Koordynator Tomasz Mazur przywitał całą społeczność szkolną, zaprosił Delphine Wartrelle z zespołem na scenę i zakończenie roku rozpoczęło się w śpiewająco-wakacyjnym nastroju . Następnie Dyrektor Anna Sobala-Zbroszczyk przypomniała zbawienną rolę odpoczynku. Nawiązała do bałkańskiego stylu życia i ich dziesięciu przykazań, wśród których najważniejsze jest unikanie pracy, szukanie wytchnienia oraz spędzanie czasu w dobrym towarzystwie. Pani Dyrektor życzyła wszystkim, aby  sumiennie odpoczywali w czasie wakacji. Podsumowanie aktywności szkolnych i przyznanie wyróżnień za miniony rok wręczyli Piotr Morawiecki, Sławomir Jagiełło, Switłana Kiszko, Marta Wierzbicka – Kotte, Olga Masiuk, Joanna Raczkowska, Kasia Szymańska, Franciszek Fijałkowski – Woyciechowski, Wojciech Świątek, Kachna Królak, Agata Poddębska, Julia Łukasiak i Agnieszka Siatkowska.  Na zakończenie cała szkoła burzą oklasków podziękowała Agnieszce Siatkowskiej i Julii Łukasiak za wieloletnią współpracę.

(tekst: Beata Ciacek; zdjęcia: Beata Ciacek)

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI