W Helsinkach

Na początku marca Marta Wierzbicka – Kotte oraz Agata Poddębska udały się do Helsinek do szkoły Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu(SYK) na job shadowing. Nauczycielki przyglądały się modelowi wychowania, tutoringu i doradztwa zawodowego w szkole oraz sposobom dbania o zdrowie psychiczne i dobrostan uczniów oraz nauczycieli.  

Pod względem profilu ucznia, współistnienia oddziałów fińskich i międzynarodowych SYK jest podobna do 2 SLO. W SYK odbywa się ponadto mnóstwo zajęć praktycznych, takich jak prace w drewnie, w metalu, szycie, gotowanie czy zajęcia muzyczne, które pozwalają uczniom złapać oddech. Nie tylko funkcjonowanie szerokiej gamy zajęć manualnych i artystycznych, ale także model doradztwa, czy różne drobne inicjatywy, takie jak sesje jogi czy oddychania wspierające dobre samopoczucie uczniów zafascynowały nauczycielki 2 SLO.

Poza codziennością szkolną przedstawicielki 2 SLO obserwowały także międzyszkolne obrady Model European Parliament (MEP) organizowane w tym czasie w SYK.  

Niektóre z helsińskich rozwiązań mogą z powodzeniem zostać wdrożone w 2 SLO.

(tekst: Marta Wierzbicka-Kotte, Agata Poddębska; redakcja: Beata Ciacek; zdjęcia: autor nieznany)

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI