Nasza nauczycielka na międzynarodowej konferencji

W dniach 11-12 stycznia wzięłam udział w Międzynarodowym Sympozjum Dydaktyki Komparatystycznje (ISCOD), które odbyło się w Orebro w Szwecji. Wspólnie z innymi nauczycielami i badaczami dyskutowaliśmy nad tym, co różni i co dzieli różne systemy nauczania w krajach takich jak Szwecja, Polska, Francja, Norwegia, Finlandia i Szwajcaria. Pytanie, które najczęściej pojawiało się w naszych rozważaniach brzmiało następująco: „W jaki sposób program nauczania wpływa na sposób postrzegania świata przez uczniów?”. Oczywiście, nasze dyskusje dotyczyły także bardziej konkretnych przykładów: sposobów nauczania matematyki, języka angielskiego i języka ojczystego w różnych krajach oraz metod aktywizacji czytelnictwa wśród nastolatków. Jako reprezentantka naszej Szkoły wygłosiłam wystąpienie, w których porównałam system nauczania plastyki według programu polskiego i International Baccalaureate Program. Program IB pozwala uczniom na poznanie różnych kontekstów kulturowych i daje szeroką, wielopłaszczyznową perspektywę. Polski program nauczania plastyki kładzie zaś akcent na węższy zakres nauczania, związany w szczególności z kulturą narodową i sztuką lokalną. Jak okazało się w trakcie dyskusji, ku mojemu zdziwieniu, szwedzcy nauczyciele mają podobne dylematy dotyczące tych nowych tendencji w nauczaniu i zbliżone problemy dotyczą także ich kraju. Mój pobyt w Orebro pozwolił nawiązać mi nowe kontakty zawodowe ze szwedzkimi nauczycielami, które, mam nadzieję okażą się owocne dla naszej Szkoły. W wolnym czasie odwiedziłam nowo otwartą instytucję sztuki Artipelag (Arts+ Archipelag),miejsce, w którym sztuka i natura tworzą jedność. Wspaniały szwedzki przykład do naśladowania… 

(Tekst: Julia Łukasiak; zdjęcia: Anna Nissen, Julia Łukasiak)

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI