ExamExamExam

Exam

9 maja (sobota) od 10.00: j. polski - pisemny, j. angielski - ustny, rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim

10 maja (niedziela) od 9.00: j. angielski - ustny, rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim

11 maja (poniedziałek) od 13.00:j. angielski - ustny, rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim

 

Matematyka: konkurs świadectw, prosimy o przesłanie dokumentów do 15 maja.

 

od 23 maja (sobota): j. polski (ustny)

Informacje na temat organizacji egzaminu wstępnego do 2 SLO