ContactContactContact

Contact

2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO

Solec 48

00-382 Warszawa

 

Phone: 513 770 090

E-mail: info_ib@2slo.pl

Account number: 51 1050 1038 1000 0022 5870 2535

The secretariat is led by Michalina Szulc from Monday to Friday from 9.00 - 14.00. 

IB Program Coordinator: Tomasz Mazur 

Website: Krystian Luzeńczyk, kluzenczyk@2slo.pl

Librus: is administered by Paweł Afelt shaggles@2slo.waw.pl