Admissions/rekrutacjaAdmissions/rekrutacjaAdmissions/rekrutacja

Admissions/rekrutacja

Dni otwarte

Serdecznie zapraszamy kandydatów i rodziców na dni otwarte - można poznać szkołę, spotkać się z dyrekcją i z uczniami, dowiedzieć się więcej na temat programu nauczania i rekrutacji.

Spotkania z dyrektorem i koordynatorem oddziałów międzynarodowych - dla rodziców i kandydatów, a także z uczniami - dla kandydatów - odbędą się w dniach:

Sobota 19 luty 2022 r.- 10.00
Sobota 12 marca 2022 r. - 10.00

W szkole przy ul. Nowowiejskiej 5 lub w formie on-line (informacje w tej sprawie będą na stronie internetowej www.2slo.pl dwa tygodnie przed spotkaniem).
 

W celu zapisania kandydata na egzamin należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za egzamin do sekretariatu szkoły: info_ib@2slo.pl.

Opłata za egzamin wynosi 650 zł, należy ją wnieść na konto 51 1050 1038 1000 0022 5870 2535 0022 5870 2535 tytułem: opłata za egzamin do PreDP (imię i nazwisko ucznia).

 

Open days

We warmly invite all candidates and their parents to our Open Days - you can get to know the school, meet the management and students, learn more about the curriculum and find out about our admission procedures.

Management (the headteacher and the coordinator of international branches)  will meet with candidates and their parents and the candidates will also meet with our students.

Meetings will be held either at Nowowiejska St. 5 or on-line (info on this will have been available at: www.2slo.pl by April 5th, 2022  )

 

Dates:

Saturday February 19th,  2022 – 10 am

Saturday March  12th, 2022 – 10 am

In order to register a candidate for the exam, send the completed application form along with the confirmation of payment for the exam to the school office: info_ib@2slo.pl, please.

The fee for the exam is PLN 650.  It should be paid to the account: 51 1050 1038 1000 0022 5870 2535 as “ the Pre-DP exam fee” with the name and surname of the student.