Admissions/rekrutacjaAdmissions/rekrutacjaAdmissions/rekrutacja

Admissions/rekrutacja

Dni otwarte
Serdecznie zapraszamy kandydatów i rodziców na dni otwarte - można poznać szkołę, spotkać się z dyrekcją i z uczniami, dowiedzieć się więcej na temat programu nauczania i rekrutacji.

Spotkania z dyrektorem i koordynatorem oddziałów międzynarodowych - dla rodziców i kandydatów, a także z uczniami - dla kandydatów - odbędą się w formie on-line.
Linki do zalogowania się na spotkania będą udostępnione przed ich rozpoczęciem na stronie głównej www.2slo.pl.

Terminy dni otwartych:
Sobota 6 luty 2021 r.- 10.00
Sobota 6 marca 2021 r. - 10.00

W celu zapisania kandydata na egzamin należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za egzamin do sekretariatu szkoły: info_ib@2slo.pl.

Opłata za egzamin wynosi 650 zł, należy ją wnieść na konto 51 1050 1038 1000 0022 5870 2535 tytułem: opłata za egzamin do PreDP (imię i nazwisko ucznia).

Open days

We warmly invite all candidates and their parents to our open days - you can get to know the school, meet the management and students, learn more about the curriculum and find out about recruitment procedures.

Management (the headteacher and the coordinator of international branches)  will meet with candidates and their parents and the candidates will also meet with our students via on-line connections.

Links to log in to the meetings will be made available before their start on the home page www.2slo.pl.

Dates of Open Days:
Saturday 6 February 2021 – 10 a.m.
Saturday 6 March 2021 – 10 a.m.

In order to register a candidate for the exam, please send the completed application form along with the confirmation of payment for the exam to the school office: info_ib@2slo.pl.

The fee for the exam is PLN 650.  It should be paid to the account: 51 1050 1038 1000 0022 5870 2535 as the PreDP exam fee with the name and surname of the student.