Nauczyciele 2SLO w Starnbergu

W dniach 21-25 listopada 2022 nauczyciele, Franciszek Fijałkowski-Wojciechowski i Mateusz Pencuła, mieli szczęście realizować program  job shadowing  w Munich International School w Starnbergu, w ramach programu Erasmus+. Nauczyciele poznawali specyfikę  pracy szkolnych oddziałów IBDP i MYP. Obaj interesowali się zarówno zagadnieniami merytorycznymi , jak również administracyjnymi, dlatego wrócili bogatsi o refleksje dotyczące pracy wychowawczej, czy organizacyjnej  szkoły oraz realizacji programu nauczania – głównie w kontekście przedmiotów nauczanych w grupie 4 systemu IB DP oraz aktywnego wdrażania elementów Theory of Knowledge w przedmiotowym programie nauczania w IB DP.

(tekst: Mateusz Pencuła, redakcja: Beata Ciacek; zdjęcia: autor nieznany)

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI