Nowe metody

W pierwszej połowie lipca 2022 roku uczestniczyłem w dwutygodniowym kursie zawodowym dla nauczycieli na temat metody CLIL – zintegrowanego kształcenie przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. 

Kurs odbywał się w Cork English College (CEC) w Cork (Irlandia), instytucji doświadczonej w nauczaniu jęz. angielskiego oraz kształceniu nauczycieli uczących w tym języku. Wyjazd został zorganizowany w ramach realizowanego w 2SLO projektu Erasmus+ . 

Zajęcia w Cork English College odbywały się w kilkunastoosobowych grupach złożonych z nauczycielek i nauczycieli z sześciu państw europejskich, jak również z Ameryki Południowej.  

W ramach codziennych spotkań prowadzonych w formie wykładów i warsztatów poznałem i wypróbowałem szereg metod aktywizujących oraz ćwiczeń przydatnych w nauczaniu uczniów, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. Metody te z łatwością można zaadaptować na potrzeby nauczania ekonomii w programie IBDP, co było zresztą jednym z zadań podczas ostatnich dni kursu.  

Dwutygodniowy pobyt w CEC pozwolił mi nie tylko poszerzyć zakres stosowanych metod dydaktycznych ale także wymienić się doświadczeniami z osobami z innych szkół z oddziałami międzynarodowymi. 

(tekst: Jan Chudzyński nauczyciel ekonomii w 2SLO IB )

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI