Me & Environment

25 listopada grupa Visual Arts DP1 zaprezentowała swoje prace pod wspólnym tytułem ,,Me & Environment” wykonane pod opieką Julii Łukasiak. Dyrektor Anna Sobala-Zbroszczyk i koordynator Tomasz Mazur otworzyli wydarzenie doceniając rolę sztuki w codziennym życiu każdego z nas.  Anna Sobala-Zbroszczyk zwróciła uwagę na towarzyszącą pracy artystycznej refleksji, która może stać się pierwszym krokiem ku naprawianiu świata, a Tomasz Mazur przypomniał za Platonem, iż sztuka jest obok miłości i rozumu jedną z możliwych dróg do poznania prawdy. Gratulacje dla artystów! Gratulacje dla Julii Łukasiak !

(tekst: Beata Ciacek; zdjęcia: Beata Ciacek)

WRÓĆ DO WYDARZEŃ