Zrównoważony rozwój

20 października 2022 odbyło się na terenie naszej szkoły seminarium poświęcone promowaniu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Całości patronowała Europejska Federacja Pracowników Oświaty (EFEE) oraz Europejski Komitet Związków Zawodowych ds. Edukacji (ETUCE), których przedstawiciele Daniel Wiśniewski i Susan Flocken wraz z Dyrektor Anną Sobalą-Zbroszczyk otworzyli spotkanie. O najlepszych praktykach edukacyjnych opowiadali przedstawiciele Komisji Europejskiej, o potrzebie wzmacniania kształcenia ekologicznego w szkole przekonywali reprezentanci Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Związków Zawodowych NSZZ ,,Solidarność”, a perspektywę nauczycieli i dyrekcji relacjonowała ekspertka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głos zabrali  nasi nauczyciele – Misza Tomaszewski i Julia Łukasiak oraz sami uczniowie. Goście przyjechali do nas niemal z całej Europy i było nam niezwykle miło ich u nas przyjmować i dzielić się własnym doświadczeniem.

(tekst: Beata Ciacek; zdjęcia: Jan W.)

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI