Wystawa dyplomowa Visual Arts IB2

18 marca odbyła się wystawa finałowa grupy Visual Arts IB. To ich egzamin wewnętrzny uważany za najważniejsze doświadczenie artystyczne w szkolnej karierze. Każdy uczeń stworzył co najmniej 10 prac plastycznych, zarówno trójwymiarowych (rzeźba, instalacja), jak i dwuwymiarowych, takich jak rysunek, malarstwo, fotografia, linoryt, a nawet haft. 

Maria Chechlińska skupia się na przedstawianiu kobiet i norm społecznych narzucanych im przez sztukę. W swoich pracach ilustruje ogromną siłę, wyjątkowość i różnorodność świata kobiet, które pojawiają się w jej życiu jako przyjaciółki, członkowie rodziny czy wzorce do naśladowania.  

Wystawa Jana Siwickiego zatytułowana „Obcość i izolacja” jest próbą ukazania skomplikowanej natury zjawiska obcości w różnych kontekstach. Z osobliwością lub dziwnością często wiąże się izolacja. Te pojęcia łączą się ze sobą na wiele sposobów. 

Maria Drabik analizuje uniwersalne pojęcia nieba i pustki. Stanowią one część życia każdego z nas, pomimo, że postrzegamy je odmiennie.  Prezentowane prace definiują te tematy w różnorodny sposób, starając się odkryć ich esencję.  

Hanna Skubis bada, w jaki sposób bliskość jest częścią naszej codzienności, jak odnajdujemy ją choćby w najsubtelniejszych gestach, i co dzieje się gdy czasem nam jej brakuje. Utwory komentują zarówno obecność, jak i nieobecność, a także uczucia przez to wywołane.  

Na otwarcie wystawy przyjechało wiele osób, które nie szczędziły bardzo pozytywnych opinii o dziełach sztuki. Gratulacje dla artystów! 

(tekst i zdjęcia: Julia Łukasiak, Maria Chechlińska, Maria Drabik, Jan Siwicki, Hanna Skubis) 

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI