Często zadawane pytania

Proszę o informację na jakim poziomie prowadzony jest język niemiecki (jako drugi język obcy), w jakim wymiarze godzin tygodniowo ?

W klasach Pre-DP j. niemiecki to 3 h tygodniowo – nie od podstaw, poziom zaawanasowania zależy od poziomu uczniów, którzy przyjdą do szkoły, nie jest ustalany z gory. W DP – poziom Standard lub higher – zależy od wyboru ucznia.

Czy wszyscy kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, czy tylko uczniowie z określonym progiem punktowym ?

Zapraszamy ok. 150 kandydatów, jeśli do egzaminu zgłosi się więcej, to znaczy, że nie wszyscy będa zaproszeni.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim lub angielskim – czy to wolny wybór?

To wolny wybór ucznia. Język nie jest przedmiotem oceny. Chodzi o to, żeby uczeń czuł się komfortowo.

Czy jedynym kryterium przyjęcia są wyniki egzaminów?

Wszystko znajdą Państwo w regulaminie rekrutacji – są dodatkowe punkty za sukcesy w opimpiadach przedmiotowych, poza tym – tylko egzamin.

Ile osób na jedno miejsce ubiegało się o przyjęcie w ubiegłych latach ?

3-4 kandydatów

Typowe pytania na rozmowie i jak się przygotować?

Dobrze by było, gdyby uczeń wiedział, czego chce, co go interesuje, pasjonuje, wiedział coś o maturze międzynarodowej, polecamy www.ibo.org i `learners=`s profile`.

Czy dobrze rozumiem, że zamiast języka polskiego na egzaminie wstępnym można zdawać język angielski?

Tylko jeśli uczeń ma do tego prawo: jest obcokrajowcem lub uczył się np. 5 lat w szkole za granicą. Każdą taką prośbę rozpatrujemy oddzielnie.

Czy w ramach bloku CAS aktywne uprawianie sportu poza szkołą (zespół tańca nowoczesnego) może być zaliczone?

Można to wykorzystać jako część zaliczenia przedmiotu CAS. Wymagane jest, żeby to było uzupełnione przez refleksję ucznia. Dodatkowo w ramach CAS należy zrealizować projekt z kilkoma innymi uczniami.

Czy są dodatkowe punkty za tytuł laureata z konkursów przedmiotowych

Tak, szczegóły są opisane w regulaminie rekrutacji.

Czy rozważacie Państwo także jakąś formę egzaminu on-line dla osób z zagranicy??

Tak, prosimy zgłaszać taką potrzebę przy aplikacji.

Jak się starać o stypendium, jakie są kryteria, droga?

Na https://ib.2slo.pl/o-2slo/dokumenty/ znajdą Państwo regulamin funduszu I formularz wniosku. Trzeba go po prostu złożyć.

Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna?

Jest to krótka 15-minutowa rozmowa, która sprawdza dopasowania ucznia do specyficznego profilu naszej szkoły. Rozmowę prowadzi dwuosobowa komisja – tematy rozmowy lokują się w kategoriach: aktywność społeczna, dotychczasowa edukacja, empatia, rozumienie specyfiki wymagań programu DP.

Czy kombinacja nauki ściśle i artystyczne jest popularna, bo mówił Pan Koordynator, ze medyczne prawnicze i humanistyczne są popularne a takie mat-fiz-sztuka?

Jeżeli uczeń nie musi wybierać dwóch przedmiotów z grupy trzeciej (społeczno-humanistycznej) lub czwartej (nauki eksperymentalne) to wybór przedmiotu z grupy szóstej (artystycznej) stoi przed nim otworem.

Jak wygląda egzamin z angielskiego A? Co zawiera?

Egzamin z języka angielskiego bada inne kompetencje, mianowicie krytyczno-literackie, a więc między innymi kompetencje z zakresu interpretacji i rozumienia tekstu literackiego.

W jaki sposób nauczane są pozostałe przedmioty (poza 6/7 wybranymi)? Skoro 3 z wybranych przedmiotów są nauczane na poziomie podstawowym, to czy pozostałe (niewybrane) są na takim samym poziomie?

W klasach Pre-DP uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów. W klasach DP – nie, tylko 6 wybranych.

Egzaminy pisemne odbywają się w tym samym czasie co egzaminy ustane do IB na Raszyńskiej. Czy znane już są godziny egzaminów i czas ich trwania?

Proponuję dopasować termin egzaminu ustnego w innej szkole do terminu egzaminów pisemnych, które będą znane po 1 IV. To zdecydowanie łatwiejsze.

Czy matura IB jest uznawana przez polskie uczelnie na tej swej zasadzie co polska matura?

Tak, jest uznawana, nawet czasem przeliczniki są lepsze – np. na medycynę.

Jeśli uczę się j. niemieckiego to będę musiał go kontynuować czy mogę zacząć np. hiszpański nie umiejąc go

Zdarza się niezwykle rzadko, że powstaje grupa od podstaw, jak będzie w tym roku, nie wiemy. Nasza oferta językowa jest dopasowywana do uczniów.

Intro