Pamiętamy

5 listopada 2022 roku minęła druga rocznica śmierci

ARTURA KOZŁOWSKIEGO – nauczyciela matematyki w naszych szkołach (liceum,
a wcześniej także w gimnazjum). Artur pracował z nami i uczył
kolejne pokolenia dzisiejszych absolwentów przez 22 lata. Jego
marzeniem było, aby w naszej szkole mogli uczyć się także Ci
wybitni matematycznie uczniowie, dla których czesne bywa zaporą nie
do przejścia. Dlatego właśnie Fundusz Stypendialny 2 SLO TALENTY
nosi imię Artura Kozłowskiego.

20 listopada tego roku minie 10 miesięcy od śmierci PAWŁA AFELTA
– nauczyciela informatyki i ekonomii. Był z nami przez 20 lat.
Uczył w oddziałach polskich, międzynarodowych, a także, podobnie
jak Artur Kozłowski, w gimnazjum „Dwójka”. Uczniowie obecnych
klas II, III i IV być może pamiętają go jako „pana od
Librusa”, a absolwenci 2 SLO, przede wszystkim jako zapalonego
cyklistę i fana gry StarCraft.

W tych listopadowych dniach zadumy nad tymi, których już nie ma
wśród nas, pamiętajmy także o nich.

(tekst i zdjęcia: Elżbieta Tyszko-Kulik)

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI