O antysemityzmie

24 kwietnia gościliśmy Bożenę Umińską – Keff – pisarkę związaną z Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma w Warszawie, autorkę m.in. książki p.t. ,, Antysemityzm – niezamknięta historia”. Pisarka rozpoczęła spotkanie od krótkiego wstępu na temat religii politeistycznych i judaistycznego monoteizmu oraz wykształconego z judaizmu chrześcijaństwa. Dużo uwagi poświęciła okresowi średniowiecza w Europie i przesądom na temat Żydów, posiłkując się materiałem ikonograficznym, a następnie krótko opowiedziała o sprawie Dreyfussa we Francji oraz o nasilającym się antysemityzmie w Europie po pierwszej wojnie światowej. Zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo zjawiska antysemityzmu, które współcześnie pomimo niewielkiej społeczności żydowskiej w Europie  (w wyniku Holokaustu)  nie odeszło w niepamięć. Uczniowie zadawali pytania o źródłosłów terminu antysemityzm, o społeczne konsekwencje kulturowego zakorzenienia Żydów w słowie pisanym i o kwestię konstruktywnej krytyki polityki izraelskiej w konflikcie izraelsko-arabskim.

(tekst: Beata Ciacek; zdjęcie: Beata Ciacek)

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI