Mówmy językiem wartości

,,Witam rok szkolny z nadzieją, że to będzie dobry rok na autorefleksję, na refleksję nad światem i na dobrą współpracę w naszej szkole”. Dyrektor Anna Sobala-Zbroszczyk rozpoczęła  rok szkolny od namysłu nad rolą jednostki w świecie.  Zainspirowana  esejem Bertranda Russell’a  p.t. ,,Co możemy uczynić dla świata póki żyjemy?” stwierdziła, że pierwszą rzeczą dla nas powinna być odpowiedź na pytanie jaki typ życia uważamy za wartościowy i jakich zmian chcemy w przyszłości.  Ufając w potęgę myśli zachęcała do wytrwałego podążania jej tropem i przestrzegała, aby obawa niemocy nie zniechęcała do myślenia.

Koordynator IB Tomasz Mazur przypomniał za Seneką Młodszym, że na nasze życie składają się zarówno powodzenie jak i niepowodzenia, że nasze plany są raczej możliwościami niż koniecznościami i,  że dzięki niepowodzeniom możemy lepiej poznać siebie. Życzył wszystkim, aby nasza szkoła była miejscem dobrych wyborów życiowych, wykorzystywania możliwości i stawiania czoła wyzwaniom.

W wykładzie inauguracyjnym dr Tomasz Stryjek opowiedział o idei Europy Środkowo Wschodniej oraz o współczesnej sytuacji politycznej w Ukrainie i roli Polski. Zwrócił uwagę na wyjątkowość przeżywanych  obecnie wydarzeń związanych z agresją Rosji i wojną w Ukrainie oraz na  potrzebę wytrwania w postawie otwartości i solidarności wobec potrzebujących wsparcia. Stwierdził, że chociaż niektórzy politycy dziś starają się odwoływać do  wizji Oskara Haleckiego, w której Polska pełniła  rolę  forpoczty cywilizacji łacińskiej  w regionie, to wydaje się, że rzeczywistość napisała nowy scenariusz. Zaskakująco pozytywną  historię wzajemnych polsko – ukraińskich  relacji zaczęła tworzyć odwaga Ukraińców z prezydentem Wołodymyr’em Zełenskim na czele oraz postawa polskich obywateli i jej władz. Wydarzenia ostatnich miesięcy potwierdzają jak ważne są wartości i działanie zgodne z nimi. Słowa prezydenta Ukrainy, któremu oferowano ewakuację z zagrożonego agresją rosyjską Kijowa : ,,Ja nie potrzebuję podwózki, ale broni” wyraziły tę postawę najdobitniej.  

(zdjęcia: Beata Ciacek; tekst: Beata Ciacek) 

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI