JASMUN POWRÓCIŁ

Dyrektor Anna Sobala – Zbroszczyk otworzyła kolejną konferencję JASMUN’a. Podczas powitania wspomniała, że chociaż mamy za sobą trudny czas izolacji, to wracamy z nadzieją,  aby dzielić się pomysłami, aby stawiać czoła wyzwaniom przyszłości. Zapewniła o sile wspólnoty jaką  tworzymy i życzyła uczestnikom i gościom twórczych inspiracji.

Ambasador Republiki Armenii w Polsce Samvel Mkrtchian jako gość honorowy konferencji odwołał się do historii ONZ i przypomniał o jej podstawowej roli w świecie – utrzymania bezpieczeństwa i pokoju. Wspomniał także, że stosunki międzypaństwowe cechują ciągłe napięcia oraz wciąż nowe nieprzewidywalne okoliczności, dlatego podkreślił wagę debatowania oraz utrzymywania relacji.  Zwrócił uwagę na potrzebę reformy struktury ONZ tak, aby zrównoważyć zbyt silne wpływy tzw. ,, wielkich graczy”. Na pytanie o sytuację swojej ojczyzny przyznał, iż Armenia z racji położenia i swojej historii jest silnie związana z Rosją, lecz podkreślił, że w sferze wartości bliżej jest jej do Unii Europejskiej.  Najważniejszym celem jest wzmacnianie demokratycznych instytucji oraz więzi społecznych opartych na zasadach poszanowania praw człowieka.

Uczestnicy konferencji, podzieleni na sześć zespołów, debatowali nad następującymi kwestiami: konflikt kurdyjsko – turecki w północnej Syrii, ocena obecnej sytuacji w Jemenie  i  ewentualnych skutków eskalacji konfliktu, monitorowanie stałego wzrostu wpływu kapitału chińskiego na gospodarki państw rozwijających się, zwalczanie handlu heroiną w rejonie Złotego Półksiężyca, przygotowanie się na potencjalne powtórzenie się światowej pandemii, problemy państw, których gospodarki bazują na przemyśle naftowym w obliczu zmian klimatycznych.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI