Nasza historia

 • 1989
 • 1998
 • 2000
 • 2005
 • 2008
 • 2010
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2017
 • 2020
 • 2021

1989

Zmieniamy ustrój. Powstaje 2 SLO. Pierwszy dyrektor Aureliusz Leżeński na spotkaniu z rodzicami, uczestnikami odbywającego się na UW seminarium dotyczącego programów autorskich, inicjuje powołanie szkoły społecznej z programem autorskim. Organem założycielskim szkoły zostaje Stołeczne To-warzystwo Oświatowe. Rekomendacją do pracy w 2 SLO jest wyższe wykszt-ałcenie i brak doświadczeń pedagogicznych, a najlepiej w ogóle związków z dotychczasowym szkolnictwem, a także zapał do wymyślania szkoły od nowa razem z uczniami.
Trzy pierwsze klasy uczą się w salkach na plebanii przy ulicy Gorlickiej. Decyzją ministra edukacji narodowej – profesora Henryka Samsonowicza, szkoła dostaje nową siedzibę na Nowowiejskiej. Profesor Samsonowicz osobiście inauguruje pierwszy rok szkolny w nowej siedzibie 2 SLO.

Rok 1989

Zmieniamy ustrój. Powstaje 2 SLO. Pierwszy dyrektor Aureliusz Leżeński na spotkaniu z rodzicami, uczestnikami odbywającego się na UW seminarium dotyczącego programów autorskich, inicjuje powołanie szkoły społecznej z programem autorskim. Organem założycielskim szkoły zostaje Stołeczne To-warzystwo Oświatowe. Rekomendacją do pracy w 2 SLO jest wyższe wykszt-ałcenie i brak doświadczeń pedagogicznych, a najlepiej w ogóle związków z dotychczasowym szkolnictwem, a także zapał do wymyślania szkoły od nowa razem z uczniami.
Trzy pierwsze klasy uczą się w salkach na plebanii przy ulicy Gorlickiej. Decyzją ministra edukacji narodowej – profesora Henryka Samsonowicza, szkoła dostaje nową siedzibę na Nowowiejskiej. Profesor Samsonowicz osobiście inauguruje pierwszy rok szkolny w nowej siedzibie 2 SLO.

testsf

Intro