WynikiWynikiWyniki

Wyniki

LISTA PRZYJĘTYCH

do oddziałów Pre-DP w 2 SLO

na rok szkolny 2020/21

wg numerów kart wstępu na egzamin=numer kandydata

 

Drodzy Uczniowie, zostaliście przyjęci do „Dwójki” - gratulujemy!

3 53 118
4 55 122
6 57 123
7 59 124
12 63 125
14 64 128
17 66 129
18 67 131
19 68 142
21 69 147
22 75 149
26 78 153
30 81 157
32 84 162
34 85 168
41 87 171
42 89 173
43 90 176
44 92 177
45 100 185
47 102 187
50 103 188
52 112 190
 

 

 

 

Drodzy Rodzice, w celu potwierdzenia decyzji o wyborze naszej szkoły prosimy o wpłatę 1800 zł

do 3 czerwca – na konto:

51105010381000002258702535

tytułem: opłata rekrutacyjna Pre-DP, imię i nazwisko ucznia

 

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Wniesienie opłaty w terminie gwarantuje kandydatowi miejsce w szkole. Niewniesienie opłaty w terminie oznacza rezygnację z miejsca w szkole. Prosimy o przemyślane decyzje!

 

Następnym krokiem jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – w sekretariacie szkoły 29-30 VI. A także podpisanie umowy o kształcenie – również do końca czerwca.

 

Oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty należy złożyć po jego otrzymaniu – nie później niż do 31 VIII.

 

Rodziców naszych nowych uczniów zapraszamy na spotkanie informacyjne - 9 VI o godzinie 18.00 – na Teamsach (trzeba będzie użyć loginu otrzymanego w czasie rekrutacji). W spotkaniu wezmą udział wychowawcy klas Pre-DP 1. Prosimy również o przygotowanie odpowiedzi na pytanie:

jakiego dziecko chce się uczyć drugiego języka obcego? (do wyboru: hiszpański, francuski, niemiecki, włoski)

należy wskazać dwie możliwości (na wypadek gdyby preferowana grupa językowa nie powstała), a także przewidywany poziom nauki.