Czyń dobrze i czekaj końca

Od łacińskiej sentencji : Quidquid agis, prudenter agas et respice finem!, dyrektor Anna Sobala-Zbroszczyk rozpoczęła zakończenie roku szkolnego. Przywołała ponadto ideę przyświecającą założycielom szkoły w Summerhill jako wartą namysłu. Jej twórca, Alexander Neill wierzył, że dziecko ma wrodzoną mądrość i poczucie realizmu i rozwinie się na ile będzie mogło jeśli zostawi się je w spokoju. Wydaje się, że najcenniejszym darem dla uczniów jest stworzenie atmosfery, w której mogą budować wiarę w siebie. Koordynator Tomasz Mazur  zwrócił uwagę na naturę czasu i życzył wszystkim refleksji z oddalenia i pamiętania o tym, co ważne. Wakacyjny nastrój wprowadziła Delphine Wartelle wraz ze swoim zespołem muzycznym. Sławomir Jagiełło zapewniał, że zawsze można robić coś lepiej i wyróżnił szczególne osiągniecia osób uczestniczących w pracach koła „Grupa Calcullus”. Piotr Morawiecki, Switłana Kiszko, Agnieszka Siatkowska, Marta Wierzbicka-Kotte i Katarzyna Evenou gratulowali wyróżnionym uczniom aktywności i osiągnieć. Nagrody rocznikowe klas pierwszych i drugich wręczyli wychowawcy. Anna Klukaczewska-Gotlib pożegnała na forum szkoły swoją grupę języka angielskiego, Franek Fijałkowski-Wojciechowski wręczył nagrodę zwycięskiej drużynie w Group4 Project, a Wiola Handzel nagrodziła sportowców. Za wieloletnią współpracę cała społeczność szkolna dziękowała Jędrzejowi Malko, Kamilowi Dębowskiemu, Pawłowi Kubalskiemu i Wioli Handzel.

(tekst: Beata Ciacek; zdjęcia: Beata Ciacek)

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI