WyjazdyWyjazdyWyjazdy

Wyjazdy

W Treblince/ In Treblinka

Mamy w liceum różne tradycje i różne wycieczki. Nie wszystkie mogą być radosne, i tak jest z corocznymi wycieczkami klas pierwszych naszych oddziałów międzynarodowych do Treblinki. Jak zawsze, nasza historyczna wyprawa miała trzy etapy. Najpierw zatrzymaliśmy się w Broku, by odwiedzić tamtejszy cmentarz żydowski. Potem była sama Treblinka: licealiści mieli zajęcia literackie w budynku muzeum (za gościnność dziękuję) i zwiedzali teren samego obozu zagłady, gdzie Niemcy zamordowali co najmniej 780 tysięcy ludzi. Wreszcie Sokołów Podlaski i grób p. Kazimierza Miłobędzkiego, Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Mamy nadzieję, że gdy wokół narastają podziały i nacjonalizmy, doświadczenie z odwiedzin Treblinki pomoże nam wszystkim dostrzegać zło i się mu przeciwstawiać.

We have different traditions and trips in our school. Not all can be joyful, and so it is with the annual first class trips of our international branches to Treblinka. As always, our historical trip had three stages. First, we stopped in Brok to visit the Jewish cemetery. Then there was Treblinka itself: students had literary classes in the museum building (thank you for your hospitality) and visited the area of ​​the death camp itself, where the Germans murdered at least 780,000 people. Finally, Sokołów Podlaski and the grave of Kazimierz Miłobędzki, the Righteous Among the Nations. We hope that when the growth of splits and nationalism occur around,  the experience of visit in Treblinka will help us all see evil and oppose it.