InformacjeInformacjeInformacje

Informacje

Nasze stanowisko w sprawie osób nieheteronormatywnych (LGBT+)

W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami licznych wydarzeń, które dowodzą, że w naszym kraju trwa kampania skierowana przeciw osobom nieheteronormatywnym. Nie wiemy, jakie motywacje kierują politykami, publicystami czy hierarchami, którzy formułują bolesne, wykluczające, a nawet odczłowieczające wypowiedzi na temat mniejszości seksualnych. Ich treść budzi skojarzenia z wieloma ciemnymi kartami tak polskiej, jak i europejskiej historii. Dlatego chcemy wyrazić stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi naruszających godność osób nieheteronormatywnych. Przede wszystkim dlatego, że zadają cierpienie im, a także wielu z nas.

Osoby nieheteronormatywne są we wszystkich grupach społecznych, także wśród uczniów i nauczycieli. I o ile nie możemy zmienić całego świata, to jednak możemy mieć wpływ na naszą szkolną społeczność. Chcemy, żeby była ona dalej miejscem, gdzie otwartość, życzliwość i tolerancja nie są pustymi słowami, miejscem, w którym nie wyklucza się drugiego człowieka i pozwala każdemu żyć szczęśliwie w zgodzie ze sobą. Dołożymy starań, żeby tak było.