NewsNewsNews

News

Kawa/ Coffee

Patterns to wybrany 17 stycznia 2020 r. przez uczniów temat dla tegorocznych aktywności w ramach tzw. Group 4 Project . Zadaniem każdej grupy uczniów jest stworzenie i przedstawienie tematycznej prezentacji łączącej zagadnienia z dziedziny informatyki, biologii, chemii i fizyki oraz przeprowadzenie eksperymentu. 6 lutego 2020 r. obejrzeliśmy m. in. prezentacje o muzyce, falach, o zastosowaniu logarytmów i  o enzymach. Wygrała prezentacja p.t. „Coffee”. Gratulacje dla twórców!!!

Patterns is the topic chosen by students on January 17, 2020 for this year's activities called Group 4 Project. The task of each group of students is to create and present a thematic presentation combining issues in the field of computer science, biology, chemistry and physics and to conduct an experiment. On February 6, 2020, we watched, among other things, presentations about music, waves, enzymes and  the use of logarithms. The presentation called "Coffee" won.  Congratulations!!!

https://www.youtube.com/watch?v=RWhW1QLc9Mc&feature=youtu.be