Lista rezerwowaLista rezerwowaLista rezerwowa

Lista rezerwowa

Lista rezerwowa

do klas Pre-DP w 2 SLO

rok szkolny 2020/21

wg numerów kart wstępu na egzamin=numer kandydata

 

 

Numer na liście Numer kandydata Numer na liście Numer kandydata Numer na liście Numer kandydata
1. 144 12. 77 23. 9
2. 98 13. 113 24. 169
3. 108 14. 36 25. 183
4. 106 15. 105 26. 60
5. 61 16. 182 27. 65
6. 15 17. 13 28. 48
7. 114 18. 86 29. 111
8. 175 19. 73 30. 8
9. 54 20. 151 31. 164
10. 29 21. 163 32. 58
11. 137 22. 119 33. 101

 

 

Drodzy Uczniowie, zdaliście egzamin do „Dwójki” - gratulujemy!

Niestety, obecnie nie możemy Was przyjąć z powodu braku miejsc. Dlatego proponujemy Wam oczekiwanie na wolne miejsce na liście rezerwowej.

Prosimy, byście pozostali w kontakcie ze szkołą. O wolnych miejscach będziemy zawiadamiać telefonicznie kolejne osoby z listy rezerwowej – w razie rezygnacji kandydata z listy przyjętych.