InformacjeInformacjeInformacje

Informacje

Deklaracja w sprawie Strajku Kobiet

My, obywatele kraju, w którym mają miejsce niepokojące nas zmiany, uczniowie 2SLO im. Pawła Jasienicy, pragniemy wyrazić swoje poparcie dla Strajku Kobiet oraz wszystkich innych inicjatyw, które w obliczu wyroku Trybunału Konstytucyjnego walczą o godność i prawa kobiet.

Jesteśmy przekonani, że podjęcie przez instytucje rządowe kontrowersyjnego tematu, jakim niewątpliwie jest aborcja, stanowi kolejną próbę podzielenia społeczeństwa wzdłuż linii frontu wojen kulturowych. Jako obywatele Polski, wierzący w fundamentalną wartość idei demokracji i praworządności dla funkcjonowania naszego społeczeństwa, jesteśmy oburzeni próbą procedowania radykalnych zmian prawnych w nielegalny sposób. W obliczu konieczności walki z pandemią koronawirusa zależy nam na tym, aby rządzący zadbali o zdrowie i dobrobyt obywateli, stając się strażnikami jedności i współpracy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

Z niepokojem obserwujemy tendencję prowadzącą do odbierania obywatelom i obywatelkom naszego kraju prawa do decydowania o sobie, w tym podejmowania trudnych wyborów, które powinny zależeć od indywidualnych decyzji. Stoimy na stanowisku, iż tragiczna sytuacja, w jakiej stawiane są kobiety, u których dzieci przed urodzeniem wykryte zostaną śmiertelne choroby, nie może stać się przedmiotem odgórnej regulacji, kreowanej zresztą przez osoby pozbawione współczucia, empatii, a także cechujące się ignorancją w zakresie stanu współczesnej wiedzy medycznej. Naszym zdaniem nikt nie powinien dążyć do zaostrzenia prawa aborcyjnego, które należy do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Takie działania nie powinny być tym bardziej podejmowane w sytuacji, gdy trwająca pandemia uniemożliwia normalne prowadzenie debaty publicznej i sprawia, iż obywatele chcący zaprotestować w słusznej sprawie, broniąc praw człowieka, wychodzą na ulice polskich miast z lękiem o własne życie i zdrowie.

Jako reprezentanci społeczności szkolnej wyrażamy pełne poparcie dla postulatu unieważnienia wyroku i zainicjowania merytorycznej debaty dotyczącej praw kobiet w naszym społeczeństwie w sposób, który umożliwi wszystkim stronom zapoznanie się z argumentami innych. Solidaryzujemy się także ze wszystkimi uczestnikami marszów przeciw łamaniu praw człowieka w całej Polsce i wzywamy każdego, aby przyłączył się do protestów, propagując ich pokojowe przesłanie oraz wspierając wszystkie polskie kobiety, których wolność i życie znajdują się w niebezpieczeństwie.

W głosowaniu nad przyjęciem stanowiska wzięło udział 119 uczennic i uczniów oddziałów Pre-DP i DP (51%). Za jego przyjęciem opowiedziało się 100 osób, co stanowi 84% wszystkich głosujących.