Admissions/rekrutacjaAdmissions/rekrutacjaAdmissions/rekrutacja

Admissions/rekrutacja

Proces rekrutacji / application process 2018/19

 

W przyszłym roku szkolnym otworzymy cztery klasy I w liceum międzynarodowym. Informacja o liczbie klas dla absolwentów gimnazjum i dla absolwentów szkół podstawowych zostanie podana w późniejszym terminie. 

 

Spotkania informacyjne dla rodziców i kandydatów: 16 II i 9 III, w soboty, Nowowiejska 5. Odbędą się:

 • o 10.00 – dla rodziców przyszłych absolwentów szkół podstawowych,
 • o 12.30 – dla rodziców przyszłych absolwentów gimnazjum.

 

W dni spotkań szkoła na Solcu będzie otwarta w godz. 12-15 – dla rodziców i kandydatów chcących ją obejrzeć.


Zapisy na egzamin: 16 II i 9 III, w sobotę, Solec 48 – od 12.00 do 15.00. Jeśli rodzic nie może zapisać dziecka tego dnia, powinien ustalić z sekretariatem inny możliwy termin zapisu.

 

Wymagania egzaminacyjne są dostępne w osobnym pliku poniżej. Prezentowane arkusze egzaminacyjne pochodzą z rekrutacji dla absolwentów gimnazjów. Absolwencji szkół podstawowych przystąpią do egzaminu podobnego w formie, ale dostosowanego pod względem wymagań.


Egzaminy pisemne: 23-24 III, w dwóch turach:

 • o 9.00 dla przyszłych absolwentów gimnazjum,
 • o 14.00 – dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych.

 

Wyniki egzaminów pisemnych (lista uczniów zakwalifikowanych do egzaminu ustnego): 10 IV na stronie internetowej szkoły.


Egzaminy ustne: 13-14 IV, na Solec 48, wg grafiku ogłoszonego do 12 IV.


Wyniki egzaminu wstępnego (lista przyjętych i lista rezerwowa): 17 IV na stronie internetowej szkoły.


Our high school will offer four pre-IB classes in September 2019. Information detailing the number of classes for former middle and elementary schools students will be published later.

 

Open Days for parents and candidates are scheduled as follows: 16 II & 9 III, on Saturdays at Nowowiejska 5. 

You are invited:

 • at 10.00 - for middle-schools graduates
 • at 13.00 - for elementary school graduates

 

During the Open Days, our building at Solec will be open for all parents and candidates between 12 and 15.

 

Exam registration: 16 II & 9 III, on Saturdays at Solec 48 - between 12 and 15. If you are not able to register on those days, please contact the school secretary to set up another term to register.

 

Entrance exam requirements are available in an file uploaded below. Uploaded tests were written for Junior High Schools graduates. Exams for elementary schools graduates will be similar in form but adjusted to match level of younger students.

 

Written exams: 23-24 III, are in two parts:

 • at 9.00 -  for middle-schools graduates
 • at 14.00 -  for elementary school graduates

 

Written exams' results (list of candidates qualified for the oral exams): will be published 10 IV on the school's webpage.

 

Oral exams: 13-14 IV, will be held on Solec 48, according to the list published (not later than on 12 IV)

Final results (main list & reserve list):  published on 17 IV on the school's webpage.

 

Fees:

 

 • Exam fee PLN 600
 • Entrance fee PLN 1,800 (non-refundable)
 • Tuition: PLN 2,340 (payable ten months a year)

 

Regulamin rekrutacji do oddziałów międzynarodowych

Karta zgłoszenia na egzamin do oddziałów międzynarodowych 2SLO