Admissions/rekrutacja 2022/2023Admissions/rekrutacja 2022/2023Admissions/rekrutacja 2022/2023

Admissions/rekrutacja 2022/2023

Egzaminy wstępne do oddziałów międzynarodowych w 2SLO

Egzaminy wstępne

Żeby dostać się do 2 SLO trzeba zdać egzamin: z j. polskiego (obcokrajowcy lub Polacy, którzy przez dłuższy czas kształcili się za granicą mogą zamiast polskiego zdawać dodatkowy English A), z j. angielskiego i z matematyki (w j. polskim lub j. angielskim).

Chęć pisania matematyki w j. angielskim czy zdawania English A zamiast j. polskiego należy zgłosić przy zapisach. Uczniowie będący Polakami, muszą uzyskać na to zgodę komisji rekrutacyjnej, więc prosimy o przedstawienie uzasadnienia.

Zapisy na egzamin

Na egzamin należy się zapisać:

  •  wypełnić kartę zgłoszenia (pobraną z www.2slo.pl) i wysłać ją do sekretariatu szkoły na adres: info_ib@2slo.pl (można również złożyć ją w sekretariacie przy ul. Solec 48, w godz. 9-14)
  • wysłać potwierdzenie wniesienia opłaty na konto szkoły - 51 1050 1038 1000 0022 5870 2535 w wysokości 650 zł tytułem:
    • opłata za egzamin….. (imię i nazwisko ucznia)   

Na egzamin trzeba się zapisać do 1 kwietnia 2022.

Forma egzaminu i terminy

Egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej – w szkole.

Terminy:       

1. egzaminy pisemne z j. polskiego, z matematyki i z języka angielskiego – 9, 10 IV 2022

2. rozmowy kwalifikacyjne: 23, 24 IV 2022

Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej – do 29 kwietnia 2022

 

Entrance exams to international branches at 2SLO

Entrance exams

To get to the 2nd SLO, you need to pass the exam:

*in Polish (foreigners or Poles who have studied abroad for a long time may take additional exam in English A instead of an exam in Polish),

*in English and

*in mathematics (in Polish or English).

The willingness to write maths in English or to take English A instead of Polish should be reported when enrolling. In such cases, Polish students need approval from the admissions committee, that’s why they are requested to provide grounds in writing. .

Registration for the exam

You need to register for the exam - at the school office (info_ib@2slo.pl) – until April 1st, 2022.

You also need to:

  • fill in the application form (downloaded from www.2slo.pl) and
  • send the application to the school office to the following address: info_ib@2slo.pl(you can also submit it to the secretary's office at Solec st.48, from 9am to 2pm, from Monday to Friday)
  • send the confirmation of payment of the exam fee to the school's bank account - 51 1050 1038 1000 0022 5870 2535 (as: the exam fee… .. (student's name and surname)  in the amount of PLN 650 to the school office.

 

The form of the exam and dates

The form

The exam will be held in the form of a full-time exam with candidates physically present at school.

The dates:

April 9th, 2022 and April 10th, 2022 : written exams in Polish, mathematics and English

April 23rd, 2022 and April 24th ,2022 : interviews

We will announce the admissions list and the reserve list by April 29 th , 2022.

 

 

WYMAGANIA NA EGZAMIN WSTĘPNY DO 2 SLO (oddziały międzynarodowe) 2021