Admissions/rekrutacja 2021/2022Admissions/rekrutacja 2021/2022Admissions/rekrutacja 2021/2022

Admissions/rekrutacja 2021/2022

Egzaminy wstępne do oddziałów międzynarodowych w 2SLO

Egzaminy wstępne

Żeby dostać się do 2 SLO trzeba zdać egzamin: z j. polskiego (obcokrajowcy lub Polacy, którzy przez dłuższy czas kształcili się za granicą mogą zamiast polskiego zdawać dodatkowy English A), z j. angielskiego i z matematyki (w j. polskim lub j. angielskim).

Chęć pisania matematyki w j. angielskim czy zdawania English A zamiast j. polskiego należy zgłosić przy zapisach. Uczniowie będący Polakami, muszą uzyskać na to zgodę komisji rekrutacyjnej, więc prosimy o przedstawienie uzasadnienia.

 

Zapisy na egzamin

Na egzamin należy się zapisać - wypełnić kartę zgłoszenia (pobraną z www.2slo.pl) i wysłać ją do sekretariatu szkoły na adres: info_ib@2slo.pl (można również złożyć ją w sekretariacie przy ul. Solec 48, w godz. 9-14) wraz z potwierdzeniem wniesienia na konto szkoły - 51 1050 1038 1000 0022 5870 2535 tytułem:  opłata za egzamin….. (imię i nazwisko ucznia) – opłaty za egzamin wstępny w wysokości 650 zł.

Na egzamin trzeba się zapisać – w sekretariacie szkoły (info_ib@2slo.pl) – do 31 marca.

Forma egzaminu i terminy

Egzamin odbędzie się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Terminy:       

1. egzaminy pisemne z j. polskiego i matematyki - 11 IV 2. egzaminy ustne z j. angielskiego: 1o IV, 24 IV, 25 IV 3. egzaminy ustne z j. polskiego: 19 IV, 24 IV i 25 IV 4. rozmowy kwalifikacyjne: 17 IV, 18 IV i 25 IV.

Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej – do 29 kwietnia.

 

 

Anna Sobala-Zbroszczyk

Dyrektor szkoły/School Principal

the Paweł Jasienica 2nd SLO with International Branches STO

www.2slo.pl

WYMAGANIA NA EGZAMIN WSTĘPNY DO 2 SLO (oddziały międzynarodowe) 2021