Our schoolOur schoolOur school

Our school

Nasza oferta

 

W oddziale przygotowawczym tzw. Pre-IB - uczniowie realizują podstawę programową dla kl. I LO obowiązującą w polskiej szkole.

 
Dodatkowo:

  • uczą się matematyki w grupach profilowanych (na wybranym poziomie)
  • mają zajęcia z pisania w j. angielskim (Academic Writing lub Research@Writing@Reflection)
  • w II semestrze rozpoczynają naukę przedmiotów z grupy SCIENCE (biologia, chemia, fizyka) w grupach profilowanych - zgodnie z tym co wybrali w przyszłym IB DP
  • uczą się intensywnie j. angielskiego - 6 h tygodniowo.

 

W oddziałach międzynarodowych 2nd SLO IB DP oferuje następujące kursy:

Grupa I - LANGUAGE A (Studies in language and literature)

JĘZYK POLSKI (Literature) - higher level/standard level

JĘZYK ANGIELSKI (Language and literature) - higher level/standard level


Grupa II - LANGUAGE B (Language acquisition)

JĘZYK ANGIELSKI - higher level

JĘZYK NIEMIECKI - higher level/standard level

JĘZYK FRANCUSKI - higher level/standard level

JĘZYK HISZPAŃSKI - higher level/standard level


Grupa III - INDIVIDUALS AND SOCIETES

GEOGRAFIA - higher level/standard level

HISTORIA - higher level/standard level

EKONOMIA - higher level/standard level

PSYCHOLOGIA - higher level/standard level

FILOZOFIA - higher level/standard level

 

Grupa IV - SCIENCES

BIOLOGIA - higher level/standard level

CHEMIA - higher level/standard level

FIZYKA - higher level/standard level

COMPUTER SCIENCE - higher level/standard level (oferowany od 2018 r.)


Grupa V - MATHEMATICS

MATEMATYKA - - higher level/standard level/studies


Grupa VI - THE ARTS

sztuki wizualne - higher level/standard level

teatr - higher level/standard level


Każdy uczeń musi wybrać po 1 przedmiocie z każdej grupy. Możliwe są różne wyjątki (wymagają zgody koordynatora/wicedyrektora IB DP).

 
Nauczanie wszystkich przedmiotów (poza j. polskim i j. obcymi) w oddziałach międzynarodowych odbywa się w języku angielskim.

Uczniowie przygotowują się do matury międzynarodowej (IB DP) z 6 wybranych przedmiotów - 3 na poziomie rozszerzonym (higher level) i 3 na poziomie podstawowym (standard level).

Szkoła nie zapewnia możliwości realizacji wszystkich kombinacji przedmiotów. Proponuje uczniom klas IB 1 wybór kilku ścieżek przedmiotowych, zaś kombinacje nie ujęte w ścieżkach lub takie które wybierają pojedynczy uczniowie - mogą być realizowane tylko wtedy, gdy pozwala na to plan zajęć. Ostateczny kształt profilu ucznia kl. IB 1 powinien być określony najpóźniej do połowy września.